Wat betekent generiek? De stedelijke definitie van het woord generisch - Stedelijk Woordenboek (2023)

De stedelijke definitie van Roemeense woorden

De stedelijke uitleg van het generieke woord

birou perforator, componist

Voorbeeld

je hebt een schoondochter, want mijn baas gaf me het hele archief om te documenteren

Voorbeeld van stedelijk woord ¨bruidegom¨
Ken je dit stedelijke woord? ¨bruidegom¨

Voorbeelden van populaire Roemeense stedelijke woorden:
¨dugong¨,¨manelem¨,¨Cheie
¨¨Păcală¨,¨Zamoner¨,¨Cova¨
,¨Cplm¨,¨carici¨,¨ginerică¨
Stedelijke ontwikkeling heeft een sterke Europese dimensie. Steden werken op elkaar in en hebben invloed op het omliggende land, waardoor het milieu op een veel groter oppervlak wordt beïnvloed. Hun ontwikkeling wordt mede bepaald door externe factoren zoals demografische veranderingen, de behoefte aan mobiliteit, globalisering en klimaatverandering. Door de afname van het aantal woningen en de vergrijzing zal de druk op het milieu de komende decennia naar verwachting toenemen. De verdere ontwikkeling van informatie-, diensten- en communicatietechnologie brengt nieuwe belangrijke kwalitatieve veranderingen in stedelijke systemen met zich mee.
Steden fungeren als motoren van vooruitgang en hebben vaak een grote invloed op onze culturele, intellectuele, educatieve en technologische prestaties en innovaties. De huidige trend naar nieuwe benaderingen met een lage dichtheid in stedelijke ontwikkeling resulteert echter in een hoger verbruik van energie, hulpbronnen, transport en land, waardoor de uitstoot van broeikasgassen en lucht- en geluidsvervuiling toenemen tot niveaus die vaak de wettelijke limieten of aanbevolen limieten voor menselijke veiligheid overschrijden .
Plattelandsgebieden zijn regio's buiten stedelijke nederzettingen. Ze worden gekenmerkt door het feit dat ze een kleinere bevolking hebben in vergelijking met die van de stedelijke omgeving, en de bewoners werken vaak op het land. Twee soorten menselijke nederzettingen maken deel uit van het platteland: het dorp en het gehucht.
In de Europese Unie is een bijzondere zorg waar te nemen met het vraagstuk van de landelijke ruimte, vooral sinds de jaren 80. Plattelandsruimte is gekoppeld aan waarden als de bescherming van de natuur en het behoud van culturele waarden, het ervaren van een gezonde en omgeving op mensenmaat, behorend tot een collectiviteit, lekker eten, bereid onder beheersbare omstandigheden, etc. Het "Europees Handvest van plattelandsgebieden" geeft de volgende definitie: landelijk gebied betekent een continentaal of kustgebied met dorpen en kleine steden waar het grootste deel van het land wordt gebruikt voor:
landbouw, bosbouw, aquacultuur en visserij;
economische en culturele activiteiten van de inwoners van deze gebieden (ambachten, industrie, diensten, enz.)
de functie van rust en recreatie met een niet-stedelijk karakter of natuurbescherming;
andere gebruiken.

Berichtweergaven: 14

De stedelijke definitie van Roemeense woorden

Wat betekent hoedje? De stedelijke definitie van het woord hoed

De stedelijke uitleg van het woord kap

conserveermiddel

Voorbeeld

Wrijf geen panarames zonder hoed, want dat is een risico om ziek te worden...

Voorbeeld van stedelijk woord ¨koets¨
Ken je dit stedelijke woord? ¨koets¨

Stedelijk woordenboek - het stedelijk woordenboek legt stedelijke woorden uit verschillende steden of dorpen uit sommige steden hebben woorden die alleen door hen worden gebruikt en ze begrijpen ze het stedelijk verklarend woordenboek helpt ons de woorden te begrijpen die door die regio's worden gebruikt
Het nieuwe verklarende woordenboek van de Roemeense taal geeft de volgende definitie voor URBAN:
URBÁN stedelijk (stedelijk, stedelijk)
1) Die bij de stad hoort; bezit de stad; van de stad; stedelingen; stedeling Stedelijke constructie. Stedelijk vervoer.
2) Wat staat voor verfijnde beleefdheid; gekenmerkt door stedelijkheid. Stedelijke houding. /
Verschillende vormen van het woord stedelijk: stedelijk. Het woord ¨hoed¨ wordt veel gebruikt door het Roemeense volk
Brondefinitie: het nieuwe verklarende woordenboek van de Roemeense taal
Van het Franse urbain, Latijnse urbanusVerschillende vormen van het woord urban: urban-ă
Elke taal heeft enkele woorden die niet in het woordenboek voorkomen en hier zullen we stedelijke woorden uit verschillende talen uitleggen, de Roemeense taal heeft veel stedelijke woorden, elke regio heeft zijn eigen woorden
Het meest populaire woord ter wereld is het woord ¨OK¨. Een simpele Google-zoekopdracht naar OK geeft ons meer dan 2.030.000.000 resultaten. Het is zonder twijfel het meest gebruikte woord ter wereld. Het wordt door iedereen uitgesproken, ongeacht de taal die ze spreken. OK helpt ons eigenlijk om heel eenvoudig te zeggen dat een ding of een situatie "goed", "oké", "juist", "handig" is
Voor het eerst in de menselijke geschiedenis wonen er meer mensen in steden dan op het platteland. Europa is een van de meest verstedelijkte continenten. Ongeveer 75% van de bevolking woont in stedelijke gebieden; vanaf 2020 zal het aandeel 80% zijn. Hierdoor wordt de vraag naar grond in en rond steden acuut; stadsuitbreiding verandert landschappen en tast de levenskwaliteit van mensen en het milieu meer dan ooit aan. Stedelijke planning en beheer staan ​​bovenaan de politieke agenda, met transport en huisvesting als cruciale uitdagingen.
Stedelijke ontwikkeling heeft een sterke Europese dimensie. Steden werken op elkaar in en hebben invloed op het omliggende land, waardoor het milieu op een veel groter oppervlak wordt beïnvloed. Hun ontwikkeling wordt mede bepaald door externe factoren zoals demografische veranderingen, de behoefte aan mobiliteit, globalisering en klimaatverandering. Door de afname van het aantal woningen en de vergrijzing zal de druk op het milieu de komende decennia naar verwachting toenemen. De verdere ontwikkeling van informatie-, diensten- en communicatietechnologie brengt nieuwe belangrijke kwalitatieve veranderingen in stedelijke systemen met zich mee.
Top Roemeense stedelijke woorden ¨Bicla¨ ¨Nașpa ¨Merțan¨¨Ciufut¨¨Ceașca¨ ¨hat¨ etc...

Berichtweergaven: 29

De stedelijke definitie van Roemeense woorden

Wat betekent bitong? De stedelijke definitie van het woord bitong

De stedelijke uitleg van het woord bitong

de term is van Hongaarse oorsprong en duidt een bloemenkind aan, klootzak (gespeld met "a", het wordt gelezen als "o" in het Roemeens -bitang)

Voorbeeld

"Hij heeft 2 klootzakken en hij denkt er niet eens aan ze te herkennen"

(Video) 9 More Urban Dictionary Definitions You Need To Know

Voorbeeld van stedelijk woord ¨bitong¨
Ken je dit stedelijke woord? ¨bitong¨

Urban Dictionary is, zoals u waarschijnlijk weet, een website waar iedereen een nieuw woord – of een nieuwe definitie van een woord – kan suggereren, jaren voordat de gevestigde lexicografen het doorhebben. Het werd in 1999 opgericht door student informatica Aaron Peckham om de spot te drijven met het relatief stabiele Dictionary.com. Urban Dictionary is echter veel meer geworden dan een parodiesite en trekt maandelijks zo'n 65 miljoen bezoekers.

Natuurlijk is Urban Dictionary ook een opslagplaats van geweldige tienerhumor, vaak humor over seksuele praktijken die het spul zijn van stedelijke legendes (uh, penis McFlurry?). Dit is niet alleen een kwestie van alledaagse, maar uiteindelijk onschuldige termen. Duistere woorden en definities doen het goed op de site, maar Peckham vindt dat aanstootgevende woorden intact moeten blijven. Uit een snelle scan van de trending termen is het duidelijk dat gebruikers vooral enthousiast zijn over (of nerveus zijn over) vrouwenlichamen (bijv. twatopotamus) en seks tussen mannen (bijv. vaginale intolerantie).
Dergelijk gebruik is onnauwkeurig en verouderd, aangezien de buurten van de stad voortdurend zijn veranderd. Stadsvernieuwing en gentrificatie brachten nieuwe bewoners en activa naar stadscentra. Stedelijke armoede bestaat nog steeds, maar de huidige manifestatie komt niet overeen met de stereotypen van verval, bendegeweld en drugscultuur die zijn opgebouwd rond het nieuws en de beelden van de jaren zeventig en tachtig.
Nog beledigender is de onnauwkeurige vervanging van het woord stedelijk door zwart wanneer het niet verwijst naar stadsbewoners. Als twee cowboys vuistgevechten aangaan in een landelijke honky-tonk, en als een van hen blank en een zwart is, mag de berichtgeving van dat verhaal op geen enkele manier verwijzen naar een van die mannen als stedelijk.
Zelfs het juiste gebruik van het woord stedelijk kan verontrustende raciale kwesties oproepen. Als iemand die echt een stedelijke identiteit claimt een kledinglijn creëert en deze verkoopt aan consumenten in de voorsteden, is het dan acceptabel om die kleding stedelijk te noemen? Bevordert de Grammy voor Best Urban Contemporary Album de erkenning van R&B-fusionartiesten, of betekent het dat er twee afzonderlijke maar gelijke Grammy Awards voor Album van het Jaar zijn?
Meer voorbeelden van populaire Roemeense stedelijke woorden:
¨bagabont¨,¨ciufut¨,
¨om het hout in de kachel te doen¨,¨belea¨,¨moca
,Cplm¨,¨martalog¨,¨bitong¨

Berichtweergaven: 28

De stedelijke definitie van Roemeense woorden

Wat is de betekenis van zolen? De stedelijke definitie van het woord zool

De stedelijke uitleg van het woord zool

"voet aan de grond krijgen" in de verkoop, in onderhandelingen: hardhandig afgewezen worden door de potentiële klant (aan wie u probeert te verkopen)

Voorbeeld

"Ik heb een zool gekregen omdat ik mezelf niet zag"

Voorbeeld van stedelijk woord ¨zool¨
Ken je dit stedelijke woord? ¨zool¨

Wat is een stadsmens?
Uitleg Persoon die zich onderscheidt door sjaals die om de nek gewikkeld zijn,
vreemde ontwerpen of in meerdere kleuren, enigszins ongebruikelijke kleding, maar eigenlijk alles "anders" om op te vallen.
Het komt meestal samen op de trappen van tnb (Teatrul National Bucuresti) of op het terras "La Motoare".

Wat is stadsgeest?
Een nieuwe verschijning in de sportwereld, die door iedereen met "cojones" beoefend kan worden.
De regels van het spel zijn eenvoudig: sluip een winkel uit en zet zo de bewaker op jacht.
Het doel van het spel is NIET om jezelf te laten overrompelen en met het "geleende" object naar de dichtstbijzijnde McDonald's te gaan.

Uitleg van het Cubaanse ¨URBAN¨
bijvoeglijk naamwoord
Met betrekking tot of het aanwijzen van een dorp of stad
Zone urbane holen bevolken.
Ze wonen, bevinden zich of vinden plaats in een stad
Stadstuinieren op het dak.
kenmerkend voor of gemeenschappelijk voor steden; van de stad:
Hij is een stadsmens – ik kan me niet voorstellen dat hij een hele week geniet van ons huisje in het bos.
van of met betrekking tot de ervaring, levensstijl of cultuur van Afro-Amerikanen die in economisch achtergebleven wijken in de binnenstad wonen:
Hun eerste album had een ruige, urban vibe.
Offensief. (gebruikt als een eufemisme voor zwart of Afro-Amerikaans, in plaats van te verwijzen naar steden of hun inwoners):
een drugsprobleem dat vooral de stedelingen in deze kleine stad treft.

Historisch gebruik van ¨URBAN¨
In de Verenigde Staten zijn raciale identiteiten van oudsher verweven met ongelijksoortige economische en geografische ervaringen. Dit leidde tot een gecodificeerde taal waarin de termen stedelijk en voorstedelijk verschillende raciale connotaties hebben.
In het begin van de 20e eeuw rekruteerden fabrieken in noordelijke steden grote aantallen Afro-Amerikanen uit zuidelijke staten. Deze migratie naar het noorden veranderde de historische zwarte landelijke Amerikaanse ervaring in een stedelijke ervaring.
In de jaren vijftig verbood rechtbanken segregatie en stelden ze raciale integratie van scholen verplicht, wat leidde tot tientallen jaren van blanke vlucht. Veel blanke gezinnen verlieten wijken in de binnenstad en verhuisden hun bezittingen naar gemeenschappen in de voorsteden. Discriminatie door de jaren heen heeft ervoor gezorgd dat de buitenwijken grotendeels blank en welvarend zijn gebleven, met goed gefinancierde schooldistricten en andere voorzieningen.
Ondertussen werd het stadsleven, vooral in de binnenstad, steeds meer geassocieerd met armoede en verval. Als reactie daarop bouwde de regering huisvestingsprojecten voor inwoners met een laag inkomen, maar hierdoor concentreerde de armoede zich verder in geïsoleerde buurten (getto's die in de volksmond bekend werden als "hoods").
Tot het einde van de 20e eeuw werd het stadsleven in de binnenstad geassocieerd met Afro-Amerikanen met een lage sociaaleconomische status. Evenzo zijn in discussies over armoede, misdaad en drugs de termen binnenstad en stad handige eufemismen geworden voor zwart - een manier om te voorkomen dat er een oorzakelijk verband tussen ras en levensomstandigheden wordt geïmpliceerd.

Berichtweergaven: 57

De stedelijke definitie van Roemeense woorden

(Video) 🔵 Generic Meaning - Generic Examples - Generic Definition - Everyday English - Generic

Wat betekent Popeye? De stedelijke definitie van het woord Popeye

De stedelijke uitleg van het woord Popeye

bijnaam gegeven aan Traian Băsescu naar de beroemde stripfiguur die, net als president Băsescu, een zeeman was - Popeye the Sailor Man

Voorbeeld

[...] De semi-antipathie jegens deze Popeye van Roemenië, die zijn spieren opgeblazen met lokale spinazie gesneden door min of meer eerlijke columnisten, is transparant [...]

Voorbeeld van stedelijk woord ¨Popeye¨
Ken je dit stedelijke woord? ¨Popeye¨

Wat is een stadsmens?
Uitleg Persoon die zich onderscheidt door sjaals die om de nek gewikkeld zijn,
vreemde ontwerpen of in meerdere kleuren, enigszins ongebruikelijke kleding, maar eigenlijk alles "anders" om op te vallen.
Het komt meestal samen op de trappen van tnb (Teatrul National Bucuresti) of op het terras "La Motoare".

Wat is stadsgeest?
Een nieuwe verschijning in de sportwereld, die door iedereen met "cojones" beoefend kan worden.
De regels van het spel zijn eenvoudig: sluip een winkel uit en zet zo de bewaker op jacht.
Het doel van het spel is NIET om jezelf te laten overrompelen en met het "geleende" object naar de dichtstbijzijnde McDonald's te gaan.

Uitleg van het Cubaanse ¨URBAN¨
bijvoeglijk naamwoord
Met betrekking tot of het aanwijzen van een dorp of stad
Zone urbane holen bevolken.
Ze wonen, bevinden zich of vinden plaats in een stad
Stadstuinieren op het dak.
kenmerkend voor of gemeenschappelijk voor steden; van de stad:
Hij is een stadsmens – ik kan me niet voorstellen dat hij een hele week geniet van ons huisje in het bos.
van of met betrekking tot de ervaring, levensstijl of cultuur van Afro-Amerikanen die in economisch achtergebleven wijken in de binnenstad wonen:
Hun eerste album had een ruige, urban vibe.
Offensief. (gebruikt als een eufemisme voor zwart of Afro-Amerikaans, in plaats van te verwijzen naar steden of hun inwoners):
een drugsprobleem dat vooral de stedelingen in deze kleine stad treft.

Historisch gebruik van ¨URBAN¨
In de Verenigde Staten zijn raciale identiteiten van oudsher verweven met ongelijksoortige economische en geografische ervaringen. Dit leidde tot een gecodificeerde taal waarin de termen stedelijk en voorstedelijk verschillende raciale connotaties hebben.
In het begin van de 20e eeuw rekruteerden fabrieken in noordelijke steden grote aantallen Afro-Amerikanen uit zuidelijke staten. Deze migratie naar het noorden veranderde de historische zwarte landelijke Amerikaanse ervaring in een stedelijke ervaring.
In de jaren vijftig verbood rechtbanken segregatie en stelden ze raciale integratie van scholen verplicht, wat leidde tot tientallen jaren van blanke vlucht. Veel blanke gezinnen verlieten wijken in de binnenstad en verhuisden hun bezittingen naar gemeenschappen in de voorsteden. Discriminatie door de jaren heen heeft ervoor gezorgd dat de buitenwijken grotendeels blank en welvarend zijn gebleven, met goed gefinancierde schooldistricten en andere voorzieningen.
Ondertussen werd het stadsleven, vooral in de binnenstad, steeds meer geassocieerd met armoede en verval. Als reactie daarop bouwde de regering huisvestingsprojecten voor inwoners met een laag inkomen, maar hierdoor concentreerde de armoede zich verder in geïsoleerde buurten (getto's die in de volksmond bekend werden als "hoods").
Tot het einde van de 20e eeuw werd het stadsleven in de binnenstad geassocieerd met Afro-Amerikanen met een lage sociaaleconomische status. Evenzo zijn in discussies over armoede, misdaad en drugs de termen binnenstad en stad handige eufemismen geworden voor zwart - een manier om te voorkomen dat er een oorzakelijk verband tussen ras en levensomstandigheden wordt geïmpliceerd.

Berichtweergaven: 53

De stedelijke definitie van Roemeense woorden

Wat betekent het om (iets) te applaudisseren? Stedelijke definitie van applaudisseren (iets)

De stedelijke uitleg van het woord applaudisseren (iets)

Heel hard geraakt worden door iets of iemand, een fenomeen dat gepaard gaat met hevige pijn; om de trombone te tippen'.

Voorbeeld

Waarom irriteerde die vent me... dat hij mijn mobiel stal... Ik schoot hem er een neer omdat zijn knieën klapten.

Voorbeeld van stedelijk woord ¨applaudisseren (iets)¨
Ken je dit stedelijke woord? ¨applaudisseren (iets)¨

De uitleg van het woord stedelijk
Het komt uit een stad of dorp
stedelijke ontwikkeling
Stedelijk verval
Een paar voorbeelden
Stedelijke wildgroei in Zuid-Florida
De gemeente start met een programma voor stadsvernieuwing.
De vervuiling heeft in sommige stedelijke gebieden een alarmerend hoog niveau bereikt.
De spreker gaf een interessante presentatie over stadsvervoer.
De snelheidslimiet wordt strikt gehandhaafd op stedelijke wegen.

bijvoeglijke naamwoorden voor het woord stedelijk
Verwijst naar of duidt een dorp of stad aan:
zone urbane holen bevolken.
Ze wonen, bevinden zich of vinden plaats in een stad:
Stadstuinieren op het dak.
Kenmerkend voor of gemeenschappelijk voor steden; van de stad:
Hij is een stadsmens – ik kan me niet voorstellen dat hij een hele week geniet van ons huisje in het bos.
Van of met betrekking tot de ervaring, levensstijl of cultuur van Afro-Amerikanen die in economisch achtergebleven wijken in de binnenstad wonen:
Hun eerste album had een ruige, urban vibe.
Offensief. (gebruikt als een eufemisme voor zwart of Afro-Amerikaans, in plaats van te verwijzen naar steden of hun inwoners):
Een drugsprobleem dat vooral de stedelingen in dit kleine stadje treft.

STEDELIJKE OORSPRONG
Voor het eerst geregistreerd 1610-1620; van het Latijnse urbānus, gelijk aan urb- (stam urbs) "stad" + achtervoegsel bijvoeglijk naamwoord -ānus; zie -een

Een beetje geschiedenis van het woord Urban
De term stedelijk kan concreet een bepaalde leefsituatie beschrijven, bijvoorbeeld stedelijke armoede versus plattelandsarmoede. Als eufemisme voor sloppenwijken, misdaad of ras is het gebruik van de term stedelijk echter onnauwkeurig, achterhaald en beledigend.
Dergelijk gebruik is onnauwkeurig en verouderd, aangezien de buurten van de stad voortdurend zijn veranderd. Stadsvernieuwing en gentrificatie brachten nieuwe bewoners en activa naar stadscentra. Stedelijke armoede bestaat nog steeds, maar de huidige manifestatie komt niet overeen met de stereotypen van verval, bendegeweld en drugscultuur die zijn opgebouwd rond het nieuws en de beelden van de jaren zeventig en tachtig.
Nog beledigender is de onnauwkeurige vervanging van het woord stedelijk door zwart wanneer het niet verwijst naar stadsbewoners. Als twee cowboys vuistgevechten aangaan in een landelijke honky-tonk, en als een van hen blank en een zwart is, mag de berichtgeving van dat verhaal op geen enkele manier verwijzen naar een van die mannen als stedelijk.
Zelfs het juiste gebruik van het woord stedelijk kan verontrustende raciale kwesties oproepen. Als iemand die echt een stedelijke identiteit claimt een kledinglijn creëert en deze verkoopt aan consumenten in de voorsteden, is het dan acceptabel om die kleding stedelijk te noemen? Bevordert de Grammy voor Best Urban Contemporary Album de erkenning van R&B-fusionartiesten, of betekent het dat er twee afzonderlijke maar gelijke Grammy Awards voor Album van het Jaar zijn?

Berichtweergaven: 23

De stedelijke definitie van Roemeense woorden

Wat betekent patachina? De stedelijke definitie van het woord patachina

De stedelijke uitleg van het woord patachina

Paţachină = zeer vervelende, snobistische, flirterige persoon.

Voorbeeld

Allround muilkorven zijn in de mode.

Voorbeeld van stedelijk woord ¨wegedoorn¨
Ken je dit stedelijke woord? ¨wegedoorn¨

De uitleg van het woord stedelijk
Het komt uit een stad of dorp
stedelijke ontwikkeling
Stedelijk verval
Een paar voorbeelden
Stedelijke wildgroei in Zuid-Florida
De gemeente start met een programma voor stadsvernieuwing.
De vervuiling heeft in sommige stedelijke gebieden een alarmerend hoog niveau bereikt.
De spreker gaf een interessante presentatie over stadsvervoer.
De snelheidslimiet wordt strikt gehandhaafd op stedelijke wegen.

bijvoeglijke naamwoorden voor het woord stedelijk
Verwijst naar of duidt een dorp of stad aan:
zone urbane holen bevolken.
Ze wonen, bevinden zich of vinden plaats in een stad:
Stadstuinieren op het dak.
Kenmerkend voor of gemeenschappelijk voor steden; van de stad:
Hij is een stadsmens – ik kan me niet voorstellen dat hij een hele week geniet van ons huisje in het bos.
Van of met betrekking tot de ervaring, levensstijl of cultuur van Afro-Amerikanen die in economisch achtergebleven wijken in de binnenstad wonen:
Hun eerste album had een ruige, urban vibe.
Offensief. (gebruikt als een eufemisme voor zwart of Afro-Amerikaans, in plaats van te verwijzen naar steden of hun inwoners):
Een drugsprobleem dat vooral de stedelingen in dit kleine stadje treft.

STEDELIJKE OORSPRONG
Voor het eerst geregistreerd 1610-1620; van het Latijnse urbānus, gelijk aan urb- (stam urbs) "stad" + achtervoegsel bijvoeglijk naamwoord -ānus; zie -een

Een beetje geschiedenis van het woord Urban
De term stedelijk kan concreet een bepaalde leefsituatie beschrijven, bijvoorbeeld stedelijke armoede versus plattelandsarmoede. Als eufemisme voor sloppenwijken, misdaad of ras is het gebruik van de term stedelijk echter onnauwkeurig, achterhaald en beledigend.
Dergelijk gebruik is onnauwkeurig en verouderd, aangezien de buurten van de stad voortdurend zijn veranderd. Stadsvernieuwing en gentrificatie brachten nieuwe bewoners en activa naar stadscentra. Stedelijke armoede bestaat nog steeds, maar de huidige manifestatie komt niet overeen met de stereotypen van verval, bendegeweld en drugscultuur die zijn opgebouwd rond het nieuws en de beelden van de jaren zeventig en tachtig.
Nog beledigender is de onnauwkeurige vervanging van het woord stedelijk door zwart wanneer het niet verwijst naar stadsbewoners. Als twee cowboys vuistgevechten aangaan in een landelijke honky-tonk, en als een van hen blank en een zwart is, mag de berichtgeving van dat verhaal op geen enkele manier verwijzen naar een van die mannen als stedelijk.
Zelfs het juiste gebruik van het woord stedelijk kan verontrustende raciale kwesties oproepen. Als iemand die echt een stedelijke identiteit claimt een kledinglijn creëert en deze verkoopt aan consumenten in de voorsteden, is het dan acceptabel om die kleding stedelijk te noemen? Bevordert de Grammy voor Best Urban Contemporary Album de erkenning van R&B-fusionartiesten, of betekent het dat er twee afzonderlijke maar gelijke Grammy Awards voor Album van het Jaar zijn?

Berichtweergaven: 29

(Video) 10 Urban Dictionary Definitions You Need To Know

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 02/10/2023

Views: 5237

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.