Jij seizoen 3 eindigt, uitgelegd (2023)

‘You’ volgt de hopeloos romantische seriemoordenaar Joe Goldberg alshij valt in en uit liefde terwijl hij een spoor van dode lichamen achterlaatin zijn kielzog. In seizoen 3 verhuist hij met zijn vrouw en pasgeboren kind met tegenzin naar een idyllische buitenwijk van Californië, waar hij geobsedeerd raakt door de brutale buurman. Deze keer is Joe echter niet de enige die de moord pleegt. Zijn vrouw heeft een even grote voorliefde voor brute moordpartijen in naam van de liefde, en dit seizoen is dat wellicht het gevalmeest gewelddadignog één.

Een ademloze climax-confrontatie maakt de zaken nog chaotischer, en de zaken eindigen met veel levens die op het spel staan. Dus wie overleeft en wie sterft een gruwelijke dood? Krijgt Joe uiteindelijk zijn nieuwste muze? Laten we ‘You’ seizoen 3 eens nader bekijken en erachter komen. SPOILERS VOORUIT.

Jij seizoen 3 samenvatting

Seizoen 3 begint met Joe en Love die met hun pasgeboren zoon Henry naar de chique wijk Linda Madre verhuizen. Al snel trekt buurvrouw Natalie de aandacht van Joe, en de twee beginnen lichtjes te flirten. De liefde slaat uiteindelijk aan en, in de veronderstelling dat de twee een affaire hebben, vermoordt Natalie. Tot zijn schrik realiseert Joe zich dan dat elke vrouw waarin hij geïnteresseerd zou kunnen raken, het gevaar loopt door zijn vrouw te worden vermoord. In een poging hun huwelijk te herstellen, gaan Joe en Love naar een relatietherapie en krijgen ze kortstondig wat stabiliteit in hun relatie. De moord op Natalie wordt intussen toegeschreven aan een lokale man.

Jij seizoen 3 eindigt, uitgelegd (1)

Zes maanden later beginnen er echter problemen te ontstaan ​​als Joe verliefd wordt op zijn baas Merienne. Door samen te werken in de bibliotheek beginnen de twee een hechte band te krijgen, ook al probeert Joe wanhopig zijn gevoelens te weerstaan, uit angst dat Love erachter komt en Merienne vermoordt. Ondertussen wordt onthuld dat Natalie's echtgenoot Matthew nog steeds haar moord onderzoekt en vermoedt dat Love erbij betrokken is. Om Matthew te bespioneren en erachter te komen hoeveel hij weet, verleidt Love vervolgens zijn tienerzoon Theo.

Omdat de counseling niet echt werkt, stemt het 'moordenaarspaar' ermee in om zich bij hun buren Sherry en Cary aan te sluiten voor een groepsvrijsessie. Love kan er echter niet tegen om te zien hoe Joe intiem is met een andere vrouw en onthult in de daaropvolgende ruzie dat ze Natalie heeft vermoord. Bang dat hun geheim naar buiten komt, zetten Joe en Love vervolgens hun buren gevangen in de kelder van Love's bakkerij. Tot overmaat van ramp wordt er een pistool achtergelaten bij Sherry en Cary, met de belofte om de een vrij te laten die de ander doodt.

Einde van seizoen 3: Is Joe dood of levend?

Joe probeert verwoed de zaken met Merienne te laten werken, en de twee besluiten samen weg te rennen. Omdat hij denkt dat Love het niet weet, gaat hij terug naar huis om nog een laatste keer met zijn vrouw te eten. Halverwege de maaltijd realiseert hij zich echter dat Love weet dat hij van plan is haar te verlaten en pakt een mes van de tafel voor het geval ze besluit hem aan te vallen. Vervolgens wordt onthuld dat Love het mes heeft bedekt met een kalmerend middel, en tot zijn schrik valt Joe verlamd op de grond.

Jij seizoen 3 eindigt, uitgelegd (2)

Wanneer Love zich bukt om Joe af te maken, steekt hij haar in haar been met een naald die een dodelijk gif bevat. Terwijl zijn vrouw in coma raakt, haalt onze held hun kind terug en steekt het huis in brand. Seizoen 3 wordt eindelijk afgesloten met Joe, waarvan wordt aangenomen dat hij bij de brand is omgekomen, en begint zijn leven opnieuw in Parijs.

Daarom is Joe, tegen alle verwachtingen in, in staat zijn moordzuchtige vrouw te slim af te zijn en met zijn leven te ontsnappen. De wending komt wanneer hij Love verrast door haar plotseling met een naald te steken, zelfs als ze denkt dat hij verlamd is. Joe onthult vervolgens dat hij verwachtte dat Love hem zou proberen te vergiftigen, omdat hij haar in de tuin had zien zorgen voor een giftige plant genaamd Wolf's Bane. Hij slikt daarom vooraf een adrenalinepil om de effecten van het gif tegen te gaan. Ironisch genoeg is het gif dat Joe in zijn vrouw injecteert hetzelfde gif dat ze gebruikte om haar voormalige echtgenoot James te vermoorden.

Jij seizoen 3 eindigt, uitgelegd (3)

Uiteindelijk overleeft Joe en sterft Love. Om er dubbel zeker van te zijn, herhaalt Joe hoe hij zorgvuldig een dodelijke dosis van het gif heeft afgemeten. Hij steekt ook het huis in brand met het bewusteloze lichaam van Love erin, en haar stoffelijke resten worden vervolgens in het wrak gevonden. Om zijn sporen uit te wissen, snijdt Joe twee van zijn tenen af ​​en laat ze in huis achter. Daarom wordt aangenomen dat hij ook in de brand is omgekomen, en we zien hem voor het laatst een nieuw leven beginnen in Parijs.

Eindigen Joe en Merienne samen?

Joe's nieuwste muze is Merienne, een charmante alleenstaande moeder met een lastige ex-man. Hoe hij ook probeert, Joe kan zichzelf niet tegenhouden en begint er alles aan te doen om bij Merienne terecht te komen. Zoals verwacht maakt hij snel een einde aan Ryan, de ex-man, en is dan van plan met haar weg te rennen.

Jij seizoen 3 eindigt, uitgelegd (4)

Helaas voor Joe ontdekt Love het plan en besluit hij zijn ware aard aan Merienne te onthullen en haar vervolgens te vermoorden. Nadat ze Joe heeft verlamd, roept ze de nietsvermoedende alleenstaande moeder bij zich en vertelt haar over zijn moordzuchtige capriolen. De mysterieuze moord op de ex-man begint dan betekenis te krijgen voor Merienne. Wanneer haar jonge dochter Juliette de kamer binnenkomt, verandert Love van gedachten en besluit ze Joe's nieuwste muze niet te vermoorden.

Hoewel Merienne uiteindelijk overleeft, eindigen zij en Joe zeker niet samen. Nog steeds overtuigd in zijn verwrongen geest van een diepe band met haar, probeert de romantische seriemoordenaar Merienne op te sporen, maar dat lukt niet. In een poging zich voor hem te verbergen, verandert Merienne schijnbaar al haar contactgegevens, en seizoen 3 wordt afgesloten met Joe in de hoop ooit met haar herenigd te worden.

Sterven Sherry en Cary?

Sherry en Cary bevinden zich in een bijzonder lastige situatie: opgesloten in een kluis met een pistool ertussen. De spanningen lopen hoog op als Cary per ongeluk met een kogel langs het oor van zijn vrouw strijkt en zij hem als weerlegging in zijn been schiet. De twee komen echter uiteindelijk weer bij elkaar als ze beseffen dat hun relatie gebaseerd is op wederzijds respect.

Jij seizoen 3 eindigt, uitgelegd (5)

Dan dringt het tot Sherry door dat Love en Joe daarentegen een diep wantrouwen jegens elkaar koesteren, en dat een van hen waarschijnlijk een sleutel van de kluis in de kamer heeft verborgen. In de spannende seizoensfinale is Sherry verwoed op zoek naar de sleutel, die ze uiteindelijk vindt, en het stel ontsnapt. Het laatste dat we van de Conrads zien, is dat ze hun traumatiserende ervaring van opgesloten zitten in een kluis hebben omgezet in een metafoor voor sterke relaties en daarop een zelfhulpimperium hebben gebouwd.

Is verpleegster Fiona Joe's moeder?

Zoals uit flashbacks blijkt, is verpleegster Fiona een vriendelijke vrouw uit Joe's pleeggezin die een secundaire moeder voor hem wordt. Bij afwezigheid van zijn biologische moeder, Sandy, vindt Joe troost bij Fiona. Ondanks dat de twee vrouwen verschillend zijn, lijken hun verhalen opmerkelijk veel op elkaar. Fiona heeft, net als Sandy, een gewelddadige relatie. Terwijl Joe hulpeloos toekijkt, komt de verpleegster herhaaldelijk met verwondingen opdagen om te werken. Hij overweegt op een gegeven moment zelfs om haar gewelddadige partner schade toe te brengen, maar doet dat niet omdat hij bang is voor de afkeuring van Fiona.

Jij seizoen 3 eindigt, uitgelegd (6)

Uiteindelijk verdwijnt Fiona op mysterieuze wijze en spoort Joe zijn biologische moeder op, die een ander gezin heeft aangenomen. In hun korte gesprek geeft Sandy toe dat ze opnieuw moet beginnen en laat Joe in wezen in de steek. Seizoen 3 eindigt daarom met Joe die wordt achtergelaten door zowel zijn echte moeder als de vrouw die haar heeft vervangen, wat hem een ​​diepe angst voor verlating bijbrengt.

Lees verder:Beste liefde voor het maken van scènes in Netflix's You

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 17/10/2023

Views: 6556

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.